Voetsporen rond het station

Als je makkelijk kunt lopen van en naar het station, dan is de hele reis van deur tot deur prettiger. De winnende inzending voor de prijsvraag van Agentschap NL over de verbetering van het voor- en natransport bij OV knooppunten gaat daarom over hoe we de situatie van de voetganger kunnen verbeteren. 

Voor dit project deed Molster Stedenbouw samen met de Vereniging Deltametropool en de TU Delft onderzoek naar het verband tussen ruimtelijke kenmerken van de stationsomgeving en het aandeel lopen in de model split van het voor- en natransport. Op basis van de resultaten konden we aanbevelingen doen om de situatie te verbeteren. 

De interessante resultaten maakten dat Molster Stedenbouw doorging naar de volgende ronde en een pilotproject mocht doen. Het pilotproject vond plaats in Nijmegen. Daar analyseerden we samen met bureau Zijaanzicht en Omgeving en Beleving drie routes van en naar het station met de PERS-systematiek. PERS staat voor Pedestrian Environmental Review System. De resultaten van de analyse leidden tot verbetervoorstellen voor alle drie de routes. 

Over het onderzoek en het pilotproject schreef Molster Stedenbouw een boek: Voetsporen rond het station. 

Voorstel voor de herinrichting van de Hustinxstraat, een van de belangrijke routes tussen station en centrum.
Een schematische weergave van het theoretische bereik van een station, het werkelijke bereik via aanwezige routes, het beelefde bereik en het mogelijke bereik als alle routes optimaal zijn.
Vragen?