Vergroeningsmogelijkheden Kronenburg

Kronenburg kan veel groener. Dit plan laat zien wat er allemaal mogelijk is bij slimmer gebruik van infrastructuur en het vergroenen van gevels en daken. De openbare ruimte wordt zo aantrekkelijker en draagt bij aan doelen op het gebied van klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. 

Kronenburg is een wijk in Arnhem Zuid en een van de hitte-eilanden van de stad. De wijk wordt gedomineerd door een groot winkelcentrum met daaromheen flats, kantoren en grote parkeerterreinen. Ook zijn er enkele buurtjes met laagbouw. Er is heel veel verhard oppervlak en de openbare ruimte is weinig aantrekkelijk. Het vergroenen van de wijk dient meerdere doelen: het veraangenamen en aantrekkelijker maken van de openbare ruimte, het verbeteren van de infiltratiemogelijkheden van water, het koelen van gebouwen en openbare ruimte en als laatste het vergroten van de biodiversiteit. 

Molster Stedenbouw heeft door bureau de Groot-Volker een parkeeronderzoek laten uitvoeren om te kijken hoe het parkeerareaal gebruikt wordt. Samen met bureau Zijaanzicht hebben we vervolgens gekeken naar de mogelijkheden om het verharde oppervlak te verminderen en groen toe te voegen in de openbare ruimte. Daarnaast hebben we mogelijkheden geïnventariseerd om gebouwen te vergroenen, zowel gevels als daken. 

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem

De rand van het Croydonplein kan op een eenvoudige manier vergroend worden.
Door direct aan de straat te parkeren in plaats van aan de ventweg, kan veel groen worden toegevoegd aan de Kronenburgsingel.
De stoep langs de Schepen van Ommerenstraat kan makkelijk een stuk smaller, waardoor ruimte ontstaat voor een groenstrook.
Bestaande situatie parkeerhof west met verspreid enekele bomen.
Voorstel met versterkte boomstructuur en groene kernen.
Ook vergroeningsmogelijkheden in beeld laten brengen?