Verdichtingsplan Frederikkazerne

In de nieuwe opzet voor de Frederikkazerne in Den Haag liggen de gebouwen rondom een centraal duinlandschap. Het officiershotel en het nieuwe gebouw voor het Nederlands Instituut voor Militaire Historie vormen samen het entreeplein. 

In het noordoosten van Den Haag lagen ter weerszijden van de van Alkemadelaan twee kazerneterreinen: de Frederikkazerne en de Alexanderkazerne. De Alexanderkazerne heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het International Crimecourt. Molster Stedenbouw heeft in 2010 een verlichtingsplan gemaakt voor de Frederikkazerne, zodat een aantal functies van de Alexanderkazerne daarnaartoe kon verhuizen. 

In het plan komt het vroegere duinlandschap weer naar boven. Ondanks de verdichtingsslag is er ruimte voor meer groen door het stapelen van parkeren en het concentreren van bebouwing. Nieuwe bebouwing komt rondom een centraal groengebied te liggen met een vrij besloten karakter, passend bij het karakter van een kazerne. Aan de van Alkemadelaan zijn komen losse kloeke gebouwen in een groene zone. Het meest noordelijke gebouw is voorzien als nieuwe behuizing voor het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het naastgelegen officiershotel is inmiddels gerealiseerd. Samen vormen zij de nieuwe entree.  

Opdrachtgever: Minsterie van Defensie

Aanzicht van Alkemadelaan: losse blokken in een duinlandschap
Concept
Ligging in de stad
Een duinlandschap met bebouwing rondom
Interesse in de aanpak van Molster?