Veilig en prettig lopen, ook voor senioren

Lopen gaat niet altijd even makkelijk of prettig, zeker niet voor ouderen of mensen met een beperking. Dat kan beter! Molster Stedenbouw bracht voor Blijf Veilig Mobiel problemen en kansen in beeld. 

Blijf Veilig Mobiel was een platform met 9 partnerorganisaties (waar onder VVN, ANWB, ANBO, Fietsersbond en IederIn) die zich inspanden voor een veilige mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking. Molster Stedenbouw verzorgde voor hen het onderwerp lopen, bracht problemen in beeld die lopende mensen ervaren en ging op zoek naar oplossingen. Het resultaat was een website met een voetgangersmeldpunt (waar mensen problemen in de openbare ruimte konden melden), een publicatie met uitgebreide informatie over knelpunten en oplossingen, zowel in de openbare ruimte als bij de mensen zelf. Daarnaast maakte Robert Jan Booij een filmpje over het onderwerp, waarin hij verschillende mensen aan het woord laat over hun ervaringen, waaronder Annemieke Molster.

Vragen over lopen voor senioren en mensen met een beperking?