Stationsomgeving Nijmegen

De zogenaamde 'Esplande', een van de routes tussen het station en het centrum van Nijmegen, bleek niet optimaal te functioneren met onveiligheid en een enorm olifantenpad tot gevolg. Molster Stedenbouw kwam met oplossingen. 

De van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen was vroeger een straat met een brede groenstrook met grote bomen in het midden. De straat werd heringericht, met een grote parkeergarage eronder. Bomen verdwenen en er kwam veel meer ruimte om te lopen. Dat leek een goed idee en dat was het ook, maar toch gingen er dingen mis. Veel mensen kozen ervoor over de smalle stoep langs de rand te lopen in plaats van over de brede Esplanade. Een enorm olifantenpad was het gevolg. Daarnaast speelden problemen met de voetgangersoversteek bij het station, het afzetten en ophalen van treinreizigers en een onveilige situatie bij de inrit van het ROC. Molster Stedenbouw gaf samen met bureau Zijaanzicht en verkeerskundig bureau Loendersloot adviezen om voetgangers in de juiste richting te sturen. Daarnaast gaven we advies over de herinrichting van de Campusbaan en enkele toeleidende straten om de 'Kiss and ride' beter af te kunnen wikkelen en de veiligheid langs de Campusbaan te vergroten. 

Bestaande situatie en verbetervoorstel aan de stationszijde
Bestaande situatie en verbetervoorstel bij het Keizer Karelplein
Bestaande situatie
Voorstel met trechtervormige voetgangersruimte bij het Keizer Karelplein en een rond plein aan de stationszijde
Principe met plaatselijk eenrichtingsverkeer
Door groenstroken te combineren ontstaat extra opstelruimte zodat auto's niet meer stil hoeven te staan op het fietspad.
Ook beter inspelen op loop- en rijgedrag?