Ontwerpwijzer Voetganger

Ontwerpen voor voetgangers, hoe doe je dat eigenlijk? Welke richtlijnen kun je als ontwerper gebruiken als je echt goede voetpaden wil maken als onderdeel van een samenhangend netwerk? 

Molster Stedenbouw maakte samen met DTV Consultants de Ontwerpwijzer Voetganger, een uitgave van CROW.

Houd jij je bezig met voetgangersbeleid of met ontwerpen voor voetgangers? Dan is deze ontwerpwijzer onmisbaar. De Ontwerpwijzer voetgangers is hèt handboek voor iedere professional die bij wil dragen aan een voor voetgangers toegankelijke, veilige en aantrekkelijke omgeving. In het boek vind je feiten en cijfers en handreikingen voor effectief beleid, maar vooral veel informatie over ontwerpen voor voetgangers: wat is voor voetgangers belangrijk? Hoe stel je een voetgangersnetwerk vast? Hoe breed moet een voetpad zijn? Hoe ontwerp je een goede oversteek? Hoe zit het met verlichting? Je vindt heldere tekeningen met oplossingen in verschillende situaties. En tot slot een stuk over hoe je het allemaal in orde houdt door goed onderhoud en beheer. 

Bestel de Ontwerpwijzer via de website van CROW

Een goed netwerk loopt door straten, parken en buitengebied.
Richtlijnen gaan over bijzondere situaties, maar ook over gewone woonstraten.
Dit is niet zomaar een gewoon zebrapad...
Ook details zijn belangrijk.
Meer lezen en inspiratie opdoen?