Obstakels op voetpaden

Hoe komt het toch dat voetpaden zo vaak vol staan met allerlei zaken die daar niet horen of er misschien wel horen, maar waar te weinig ruimte voor is gereserveerd? De aanwezigheid van obstakels maakt lopen vaak niet prettig en soms zelfs onmogelijk. En dat is zonde, want lopen heeft enorm veel voordelen. Molster Stedenbouw onderzocht samen met CROW waardoor het komt dat veel stoepen dichtslibben en wat gemeenten daaraan kunnen doen, zodat mensen overal veilig en comfortabel kunnen lopen. 

In de stad is het vaak woekeren met ruimte. Er zijn rijbanen nodig, fietspaden, groenstroken en stoepen. En dan zijn er ook nog allerlei losse objecten waarvoor ruimte moet worden gevonden, zoals lantaarnpalen en verkeersborden, maar ook geparkeerde fietsen, uitstallingen van winkels en terrassen. Al die zaken komen vaak op het voetpad terecht. Soms al in de ontwerpfase en soms door de jaren heen. Dit leidt op veel plekken voor niet optimale of ronduit slechte situaties voor voetgangers. Dit onderzoek naar obstakels geeft een overzicht van oorzaken en oplossingen op basis van een literatuurstudie, een enquête onder ruim 1700 inwoners van Zwolle en een reeks interviews met betrokken ambtenaren van verschillende gemeenten en enkele belangengroepen.

De kiem voor het probleem ligt bij een te krappe basisruimte. Veel looproutes zijn gewoonweg te smal: er passen al nauwelijks twee mensen langs elkaar, laat staan dat er ook nog objecten bijgeplaatst kunnen worden. Vervolgens blijken foutgeparkeerde fietsen en auto's de grootste boosdoeners, maar vaak is het een optelsom van allerlei objecten, waarbij niemand bij de gemeente de regie lijkt de hebben over het totaal. De vraag is natuurlijk wat we hieraan kunnen doen. Waar vinden we de benodigde ruimte en hoe zorgen we ervoor dat er niet onnodig veel objecten op de stoep staan of dat ze op een onhandige plek belanden? Lees er meer over in het rapport dat hier gratis te downloaden is. 

Een van de suggesties is het vergroten van kennis over obstakels bij verschillende afdelingen van de gemeente. Geïnteresseerd in een masterclass over dit onderwerp of behoefte aan goede ontwerpideeën in een te krappe straat? Neem contact op! Ook voor analyses van het hele voetgangersnetwerk: waar is de loopruimte in uw stad te smal? 

Mate van voorkomen van bepaalde obstakels
Nadelige effecten van obstakels
Links en rechts geplaatste obstakels zorgen ervoor dat voetgangers moeten slalommen.
Een duidelijke zone voor objecten houdt de loopruimte ook daadwerkelijk vrij om te lopen.
Meer weten over obstakels op voetpaden of op zoek naar een oplossing voor een concreet probleem?