Kwaliteitsmeting looproutes

Dit project zet de criteria op een rij waaraan goede looproutes moeten voldoen en resulteerde in verschillende tools om op een handige manier de kwaliteit van looproutes te meten. 

CROW-KpVV wilde een meetinstrument ontwikkelen om de kwaliteit van looproutes in beeld te kunnen brengen. Molster Stedenbouw werkte hierin samen met Forseti en Vitence. Samen onderzochten we welke aspecten de kwaliteit van een looproute bepalen. We stelden minimumeisen vast en optimale waarden. We hebben hierbij kennis bij elkaar gebracht over toegankelijkheid, veiligheid, comfort en beeldkwaliteit, zodat een compleet overzicht ontstond met alle aspecten die bijdragen aan de kwaliteit van een looproute. 

Het resultaat is een drietal meetinstrumenten met een bijbehorende handleiding. Ten eerste is er een overzicht van richtlijnen dat gebruikt kan worden bij de aanleg van nieuwe routes of bij de herinrichting van straten. Daarnaast is er een quickscan, waarmee op een simpele, snelle manier de kwaliteit van bestaande routes in beeld gebracht kan worden. Het derde product is een reeks van zogenaamde beeldmeetlatten, waarmee op een zeer gedetailleerd niveau de kwaliteit van verschillende aspecten van routes gemeten kan worden. 

Alle tools zijn beschikbaar via de website van CROW-KpVV.  

Wilt u de kwaliteit van een of meerdere looproutes in beeld laten brengen?