Herinrichting openbare ruimte Maasland

De openbare ruimte van het centrum van Maasland krijgt een nieuw gezicht dat past bij het karakter van deze 'citta slow': gastvrij, gezond en met ruimte voor ontmoeting. 

Maasland is een kleine kern in Midden Delfland met een prachtig historisch lint langs een waterloop. De kwaliteit van de openbare ruimte laat te wensen over. Looproutes zijn op meerdere plekken onveilig of ontoegankelijk, er is sprake van parkeeroverlast en er is weinig ruimte om te verblijven. De hoeveelheid auto's maakt het centrum er niet aantrekkelijker op. Zij ontnemen het zicht op de historische bebouwing en het water. 

Door even buiten het centrum extra parkeerplaatsen te realiseren en bestaande verder weg gelegen parkeerplaatsen beter te benutten, kunnen we ruimte winnen in het centrum. Deze ruimte komt ten goede aan lopende, fietsende en verblijvende mensen en biedt meer mogelijkheden voor groen. Op die manier wordt het centrum van Maasland een veel aantrekkelijker plek, waar mensen uitgenodigd worden om zich op een gezonde manier te verplaatsen en elkaar te ontmoeten. 

Opdrachtgever: Gemeente Midden Delfland

's Herenstraat voor en na, variant met brede loopzone en incidenteel parkeren aan de waterzijde
Pynasplein voor en na: een nieuwe groene ontmoetingsplek
Doelstraat voor en na: erfinrichting zonder parkeren
Concept openbare ruimte inrichting
Profielen 's Herenstraat: bestaand, concept en varianten
Wilt u ook een aantrekkelijker openbare ruimte, neem contact op!