Halteverbeteringen Arnhem-Nijmegen

In dit project onderzocht Molster Stedenbouw de factoren die van invloed zijn op het ervaren gemak en de wachttijdbeleving bij bushaltes. Ook brachten we de vraag naar fietsparkeervoorzieningen in kaart. 

Dit project gaat over gemak en wachttijdbeleving bij haltes. Ov-reizigers ervaren de tijd die ze moeten besteden aan voor- en natransport en overstappen namelijk als de vervelendste tijd van de totale reis van deur tot deur. Hier liggen daarom kansen om de totale reiservaring te verbeteren. 

Molster Stedenbouw onderzocht in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen hoe reizigers de haltes ervaren en welke extra voorzieningen de wachttijdbeleving zouden kunnen verbeteren. Ook vroegen we reizigers of ze dachten meer met de bus te gaan reizen als de extra voorzieningen zouden worden geplaatst. Daarnaast bracht het bureau in kaart welke haltes baat zouden kunnen hebben bij extra fietsparkeervoorzieningen. Het onderzoek leidde tot drie actieplannen: Actieplan 1 waarbij alle haltes die nog niet aan het basisniveau voldoen op orde worden gebracht; Actieplan 2 waarbij het haltebereik van bepaalde haltes wordt vergroot door het toevoegen van fietsparkeervoorzieningen en als laatste Actieplan 3, waarbij zogenaamde tophaltes worden aangewezen met een extra hoog voorzieningenniveau.

Opdrachtgever: Gemeenten Arnhem en Nijmegen, mede gefinancierd door de Provincie Gelderland

Bushalte met extra voorzieningen
Ook een onderzoek laten uitvoeren?