Effect herinrichting Loper Oude Centrum

Deze studie gaat over de effecten van de herinrichting van de route tussen Den Haag HS en het centrum. Molster Stedenbouw is als expert betrokken. 

De gemeente Den Haag wil graag weten wat de effecten zijn van de herinrichting van de route tussen Station Hollands Spoor en het centrum. Goudappel Coffeng en Decisio voeren voor- en nametingen uit. Molster Stedenbouw is als expert betrokken bij de opzet van het onderzoek, de vraagstelling van de enquêtes en analyse van de onderzoeksresultaten. 

Molster Stedenbouw werkt samen met Decisio aan een template voor voor- en naonderzoek bij projecten die de situatie voor de voetganger verbeteren. Op die manier willen we langzamerhand een database vullen met effectmetingen. Dit is belangrijk gezien het feit dat er nauwelijks effectmetingen zijn en het daarom lastig is om te bewijzen wat een investering in het loopklimaat oplevert. Meer inzicht  in de baten van lopen is nodig om de belangen van de voetganger mee te kunnen wegen bij investeringsbeslissingen. 

Voor en na situatie. Beelden via de gemeente Den Haag
Ook effecten van een herinrichting laten meten?