De baten van lopen, een literatuurstudie

Investeren in lopen levert veel op. Uiteraard op het gebied van gezondheid, maar ook op het gebeid van ruimtegebruik, milieu, sociale cohesie en lokale economie. In deze literatuurstudie laten we zien wat hierover bekend is en waar nog gaten zitten in onze kennis. 

 

 

Molster Stedenbouw heeft samen met economisch adviesbureau Decisio een literatuurstudie gedaan naar de kosten en vooral ook de baten van lopen. Opdrachtgever CROW-KpVV wilde graag weten wat heirover bekend is, zodat lopen voortaan als gelijkwaardige vervoerswijze kan worden meegenomen in kosten baten analyses. 

De studie laat zien dat lopen enorm veel voordelen heeft, die grotendeels gekwantificeerd kunnen worden en deels ook gemonitariseerd. Een belangrijk gate in de kennis is echter het effect van een investering in het aantal mensen dat loopt en inzicht in wat deze mensen eerst deden. Een van de aanbevelingen is dan ook om veel meer voor en na onderzoek te doen als verbeteringen in de situatie van de voetganger worden gerealiseerd. Pas dan kan goed worden gerekend aan effecten en de daarbij behorende baten. 

Het hele rapport lezen? Bekijk het rapport via de website van CROW of neem contact op met Annemieke. 

Kosten en baten van vervoerswijzen in eurocent per reizigerskilometer. Meegenomen in de analyse zijn: milieu-aspecten, reiskosten, gezondheid (incl ongevallen) en kwaliteit van leven. Bron: Gössling, S., Choi, A., Dekker, K. and Metzler, D. 2018. The social cost of automobility, cycling and walking in the European Union. Ecological Economics 158: 65-74
Meer weten over de baten van lopen?