Beweegvriendelijk Zuid-Holland

Hoe kan de provincie Zuid-Holland haar inwoners meer laten bewegen? Zorgen voor een goed netwerk van fiets- en looproutes is een mooi begin, maar er is (veel) meer nodig. 

Molster Stedenbouw zocht het uit, samen met het Mulier Instituut en CROW. 

De provincie Zuid-Holland vroeg het Mulier Instituut, Molster Stedenbouw en CROW om te onderzoeken welke interventies nodig zijn om meer mensen aan het bewegen te krijgen. En specifieker: om meer mensen ongeorganiseerd te laten bewegen in de openbare ruimte. Wat werkt bewezen? Wat kan de provincie doen vanuit haar rol en mogelijkheden?

Het meest effectief blijkt een integrale aanpak, waarbij ingezet wordt op de fysieke omgeving (zoals loop- en fietspaden), de sociale omgeving (zoals de organisatie van wandelgroepen), wet- en regelgeving (zoals lagere maximumsnelheden) en financiële prikkels (gunstig gedrag belonen en ongunstig gedrag duur maken). Je kunt het zien als vier verschillende knoppen waar je aan kunt draaien. Draaien ze allemaal dezelfde kant op, dan gaat het het hardst. Bij elke maatregel is het belangrijk om een specifieke doelgroep voor ogen te hebben en te weten wat voor hen werkt. Inzetten op de minst bewegende groepen leidt tot de grootste winst. 

Besteed meer aandacht aan lopen.
Neem bewegen mee in alle beleidsbeslissingen
Stimuleer actief verplaatsen, onder meer door het vergroten van nabijheid
Maak recreatief bewegen vanaf de voordeur laagdrempeliger

Illustraties gemaakt door Gulden Bodem.

Meer lezen, flyer en/of rapport downloaden?