Ambitiedocument Willemsplein Arnhem

Het Willemsplein is een van de belangrijkste entrees van de binnenstad van Arnhem. Op dit moment is het verkeer dominant. Molster Stedenbouw maakte in opdracht van de gemeente Arnhem een ruimtelijke analyse van de plek en stelde een ambitiedocument samen, waarin handvatten staan om van het Willemsplein weer een levendig plein te maken met meer verblijfskwaliteit; een aantrekkelijke ontvangstruimte van de stad.

Als je wel eens in Arnhem komt, is de kans groot dat je op het Willemsplein bent geweest. Maar heb je het ook herkend als plein of leek het eerder een stukje centrumring, dat even wat breder was omdat er veel bussen halteren? Waarschijnlijk was het dat laatste en dat is niet gek gezien de inrichting van het plein met een dominante rol voor auto en bus. Ondanks de aandacht die er de laatste decennia is geweest voor de doorstroming van zowel het auto- als het busverkeer, is er op dit moment toch sprake van vertragingen en onbetrouwbare reistijden van de bus. Dit was de directe aanleiding voor de gemeente Arnhem om een ambitiedocument te laten opstellen voor het Willemsplein. Daarbij stelde zij aan bureau Goudappel de vraag om te komen met verbetervoorstellen voor de bus en aan Molster Stedenbouw* om een ruimtelijke verkenning te doen en deze samen met het mobiliteitsonderzoek te vatten in een integraal ambitiedocument. 

De ruimtelijke verkenning gaat in op de centrale vraag hoe dit plein weer kan gaan functioneren als prettige ontvangstruimte van de stad. Daarbij komen zaken aan de orde als het ervaren van de pleinruimte (met een duidelijke begrenzing), het meer in het zicht zetten van bijzondere gebouwen aan het plein en het verbeteren van de beleving door het toevoegen van groen. Ook gaat de verkenning in op mogelijke verbeteringen voor busreizigers, fietsers en voetgangers. 

* Strikt genomen is de opdracht intern door de gemeente Arnhem zelf gedaan. Dit was echter in de persoon van Annemieke Molster. Zij werkt sinds begin 2021 in deeltijd als stedenbouwkundige voor de gemeente Arnhem en voerde als zodanig dit project uit. 

Willemsplein als schakel tussen centrum, station en Sonsbeek
Meer balans in verkeerssoorten
Willemsplein als verbijzondering van de singelstructuur
Versterking cultuurhistorische waarden
Soepeler afwikkeling ov en verbetering wachttijdbeleving
Willemsplein en Gele Rijdersplein: twee herkenbare eenheden
Vragen?